Giá đậu và dây đeo xe thăng bằng

GD-DD

140,000 VND

Giá dùng để đậu xe thăng bằng cho bé khi chơi xong hoặc khi không dùng đến.
Dây deo giúp cha mẹ vận chuyển xe thuận tiện và dùng để treo xe khi không sử dụng để trang trí